Rosalía, unha de Nós cen anos denantes de Nós: rosaliémonos!

A Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) está a preparar numerosos actos en lembranza do Día de Rosalía de Castro, a celebrar o vindeiro 24 de febreiro, data do seu nacemento. Este ano fanse os 175 anos e a AELG convidou aos centros de ensino e concellos a participar organizando actividades de promoción da obra da nosa escritora. Unha delas é animar á cidadanía a agasallar un libro en galego e unha flor ese mesmo día. A Asociación pro Centenario Nós 2020 engádese a esta iniciativa

Rosalía na nosa literatura
Rosalía de Castro é a escritora máis representativa da lingua e da literatura galegas. A publicación do seu libro Cantares Gallegos, o primeiro escrito integramente no noso idioma, desde a vontade firme e inequívoca do seu significado, sinala o inicio da restauración do uso escrito do noso idioma e o final de séculos de silencio e esquecemento.
A súa obra é un retrato do pobo galego e goza dunha total actualidade. Desde o século XIX Rosalía de Castro foi homenaxeada polas galegas e os galegos como poeta nacional, pois reclamou a redención da patria galega e asumiu a voz do seu pobo, voz que guiou permanentemente a súa obra e o seu pensamento. Esta galeguidade intrínseca dos seus textos, esta comunicación e entendemento permanente co seu pobo, ao se dirixir a el no seu idioma propio, foi o que a fixo tamén poeta de todos os pobos, chegando a formar parte da nómina de escritoras máis destacadas da literatura universal de todos os tempos.

Advertisement