Falando do proxecto do Burgomuseo da rúa da Paz

Artigo publicado en La Región de Ourense

O profesor Camilo Fernández Valdehorras, actual presidente da asociación pro Centenario Nós, e o arquitecto Xan Rodríguez, membro da Xunta Directiva, deron a coñecer en La Región o proxecto do Burgomuseo da rúa da Paz, en Ourense. Partindo da casa natal de Vicente Risco e Ramón Otero Pedrayo a idea ten a intención de dinamizar económica e culturalmente non só a zona senón toda a cidade de Ourense.

Para esta nova instalación xa terían un nome de “Burgomuseo Literario e Antropolóxico de Ourense” (BLAURIA). A rúa da Paz debería, segundo Camilo Valdehorras, “ser declarada Rúa Maior da Cultura de Galicia, irmandada coa rúa de Abaixo de Rianxo, berce do genius loci ourensán”.

Advertisement

Recuperar publicacións galegas históricas

Blogue "Publicacións galegas"

Hai uns meses comezou na rede o blogue Publicacións galegas, un principio de arquivo que tenta recuperar revistas e xornais históricos como Nós, A Fouce ou A Nosa Terra. A dispoñibilidade libre en formato pdf é, non por sinxela, unha moi boa idea que abrirá ,de certo, ás novas xeracións un contido ata agora só accesible nalgunhas bibliotecas, arquivos ou nalgunha cara edición facsimilar
Dende o inicio da súa andaina incluíron tamén revistas como Alento, Guieiro e Rexurdimento. Na última actualización, no mes de novembro de 2011, solicitaban a colaboración desinteresada daqueles/as que quixesen participar. Polo de agora os que visiten o blogue poderán ver dixitalizados os números.

Números dixitalizados
Do éxito da idea dan conta as máis de 6.880 visitas que tivo. No blogue hoxe podemos ver os cinco números da revista Terra, os 31 números do xornal A Fouce, os cinco primeiros da revista Nós, os dez primeiros de Guieiro, os dous primeiros de Alento e os dous primeiros do xornal A Nosa Terra.